kosten_voice-over

Tarieven - Wat kost een voice-over?

Als je online zoekt naar de tarieven voor voice-overs, dan zul je al snel tot de conclusie komen dat deze nogal uiteen lopen. En daarmee bedoel ik niet direct dat de prijzen tussen de professionele stemmen zo variëren.

In eerste instantie heb ik het dan over de verschillende tarieven die gehanteerd worden voor het uiteindelijke gebruik van de voice-over. Want dat maakt over het algemeen het grootste verschil voor de prijs die je ervoor betaald. De lengte van de in te spreken tekst is uiteraard van belang, maar de kosten zitten voor de groot deel in de exposure van de voice-over.

Laat ik dit uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Stel het is een radiocommercial. Dan wordt het tarief natuurlijk mede gebaseerd op het uitzendgebied. Want als deze 'slechts' lokaal wordt uitgezonden, dan is de exposure veel kleiner, dan wanneer deze landelijk zou worden ingezet. Daarnaast speelt de gebruiksduur ook nog mee in het bepalen van het tarief. Zo geldt in de meeste gevallen een buy-out van een jaar voor het gebruik. Mocht het daarna nog langer willen gebruiken, dan betaal je een aanvullende fee. Vaak is dit 50% van het oorspronkelijke tarief.

Exclusiviteit voice-over

Bij het bepalen van voice-over tarieven speelt een bepaalde vorm van exclusiviteit verder ook een rol. Bijvoorbeeld bij een grote reclamecampagne. Want dan is het min of meer vanzelfsprekend dat de stem voor een afgesproken periode exclusief verbonden blijft aan dat specifieke merk of product. Stemmenwerk voor een concurrent is gedurende die periode dan eigenlijk uitgesloten omdat hier afspraken over zijn gemaakt, maar daar betaalt de opdrachtgever dan ook voor.

Voice-over tijd, lengte en locatie

Verder speelt de tijd die de voice-over kwijt is aan het inspreken uiteraard ook een rol in het bepalen van een voice-over tarief. Bij bedrijfsfilms en animaties bijvoorbeeld gaat het dan zeker ook om de lengte van de tekst, maar daarnaast speelt de locatie van het inspreken nog een rol. Want een voice-over wordt natuurlijk duurder als deze in een externe studio moet wordt opgenomen in plaats van de eigen studio. Los van de reiskosten die gemaakt worden, gaat er op deze manier uiteindelijk ook veel meer tijd inzitten. Overigens levert het gebruik van een thuisstudio natuurlijk tijdswinst op, maar in de studio zélf is natuurlijk ook geïnvesteerd, dus die zal met deze 'thuisopdrachten' over een zekere periode natuurlijk wel moeten worden terugverdiend.

Prijsverschillen tarieven voice-overs

Daarnaast variëren vanzelfsprekend de voice-over tarieven onderling tussen professionele stemmen. Zoals ik al aangaf zitten de grootste verschillen qua tarieven uiteindelijk in de exposure van de voice-over; anders gezegd het uitzendgebied of bereik. Maar voice-overs hanteren natuurlijk niet allemaal dezelfde tarieven. Uiteraard is iedereen vrij om zelf zijn of haar prijzen te bepalen, maar de ervaring en de kunde van de stem speelt mee om tot een bepaald bedrag te komen. Voor mijzelf weet ik in ieder geval dat ik reële en marktconforme prijzen hanteer; ik ben niet de goedkoopste, maar zéker ook niet de duurste... Maar wil je meer weten over de mogelijkheden en een echt goed beeld krijgen van de tarieven van voice-overs voor bijvoorbeeld een commercial, bedrijfsfilm, animatie of voice response? Neem dan geheel vrijblijvend contact op voor een tarief op maat!